"​dagens" or aagenaes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hva-er-kvalitetsforbedring
  /
  ... å stille følgende sentrale spørsmål: Hvor er vi? - Dagens situasjon Hvor skal vi? - Våre mål Hvordan kommer ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...g-av-kvalitetsforbedringsprosjekt
  /
  ... Bakgrunn Gir en kort og dekkende oppsummering av dagens kunnskap om problemene ved de tjenestene som ønskes ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...t-brukerstyrt-helsevesen-i-alaska
  /
  ... ønsket brukerne at de skulle få time på dagen og at alternativ behandling skulle inkluderes i tjenestene – ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-ha-med-brukere-i-forbedringsteam
  /
  ... kartleggingsverktøy og bruke disse for å kartlegge hvordan dagens tjenester oppleves for brukerne. Noen steder har brukerne ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../brobyggerprosjektet-pa-notodden
  /
  ... felles refleksjon avdekket brukere og personalet gapet mellom dagens praksis og et felles overordna mål om å ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...sienter-operert-for-prostatakreft
  /
  ... før, under og etter behandling. For å kartlegge dagens situasjon gjennomførte vi i juli 2008 registreringer av ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../sporsmalsformulering/pico
  /
  ... skal det andre tiltaket stå her (f.eks. dagens praksis). O: Outcome Hvilke endepunkter er du interessert ...