"​dagens" or aagenaes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../metoder-og-verktoy/flytskjema
  /
  ... viktig for å utvikle en felles forståelse av dagens praksis og oppdage hvordan den kan forbedres. Flytskjema ... viktig for å utvikle en felles forståelse av dagens praksis og oppdage hvordan den kan forbedres. Prosesser ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ere-i-den-britiske-helsetjenesten
  /
  ... sammendrag av forskningsfunnene: Hovedmodellen som er rådende i dagens ledelseslitteratur er Transformerende Ledelse (TL) . Denne modellen kommer ... at noe virker - enten det dreier seg om dagens praksis eller en foreslått endring. Målet er å ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../modell-for-kvalitetsforbedring
  /
  ... forbedringsarbeidet. Figur 7: Planleggingsfasen Kartlegge ulike behov og dagens praksis Det er en fordel å måle hvordan ... god kartlegging vil være bevisstgjørende for å forbedre dagens praksis og kan gi aha opplevelser hos ledere ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gjennombruddsmetoden
  /
  Metoden går ut på å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er oppdatert kunnskap på ... Gjennombruddsmetoden går ut på å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er oppdatert kunnskap på ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...om-vil-skape-en-innovasjonskultur
  /
  ... på andre måter. Spør etter dokumentasjon på at dagens praksis fungerer. Be om at den nye ideen ... etter omtrent de samme kravene til bevis som dagens praksis. Ikke bruk humor for å lette på ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...preciative-inquiry-ai-som-verktoy
  /
  ... 4. En ledergruppe ønsket å styrke sin ledelse. Dagen var lagt opp på samme måte som i ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../sjekkliste-og-skaringsskjema
  /
  ... faglige retningslinjer. Det kan være lurt å kartlegge dagens arbeidsprosess i et flytskjema og reflektere over denne. ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../metoder-og-verktoy/lean
  /
  ... leger er forsinket ut fra aktivitet tidligere på dagen. Uutnyttet kompetanse Uutnyttet kompetanse er et område som ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../dialogkonferanse
  /
  ... en kort innledning med rammer, hensikt, gjennomgang av dagen ved leder for konferansen og gjerne et dikt ...