"​dagens" or aagenaes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. Frambu
    -
    www.frambu.no/tema/akuttplan
    /
    ... å drøfte følgende: vilke muligheter/begrensninger ligger i dagens rutiner? Hva er vi redde for? For eksempel: - ...