"​dagens" or aagenaes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../stoenad_ved_egen_sykdom/rett_til_sykepenger
  /
  ... etter 16 dager (ventetid). Ventetiden starter fra den dagen NAV-kontoret har fått dokumentert melding om sykdom. ... dokumentert arbeidsuførhet. Sykepengene ytes fra og med den dagen vedkommende blir arbeidsufør, og utgjør det samme beløpet ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../stoenad_ved_egen_sykdom/sykmelding
  /
  ... behandlingen gjør det nødvendig å ikke arbeide den dagen. Man gir da 100 % sykmelding for de aktuelle behandlingsdagene. ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../undersoekelse/rettsmedisinske_forhold
  /
  ... annet tøy? >7 døgn. Ingen sporsikring nødvendig. Sporsikring Dagens DNA-analyser er svært sensitive, og sporhygiene er ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/symptomer_og_sykdommer/oeye/oeyelokk/blefaritt
  /
  ... i 5–10 minutter 2–4 ganger om dagen. Reduser hyppigheten ved symptombedring. Kunstig tårevæske: Dråper og ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../oeye/konjunktiva/akutt_infeksioes_konjunktivitt
  /
  ... eksempel massasje i 1 minutt, 2 ganger om dagen. Små barn. Oftest viral. Ved rikelig puss eller ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../spesielle_skader/ankelligamentskader
  /
  ... hevelsen har gått ned, brukes den bare om dagen eller ved mye gange. Elevasjon. Motvirker ødemdannelse. Foten ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/infeksjon_i_mage_og_tarm/barnemark_
  /
  ... og håndklær. Barnehage. Barn kan gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Symptomfrie barn i barnehagen skal ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../muskel-_og_skjelettsystemet/rygg/lumbago
  /
  ... Oftest mellom L1 og S1. Ofte forverring utover dagen og ved hyperekstensjon og vridning mot aktuell side. ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../psykiske_lidelser/psykiatrisk_undersoekelse/madrs
  /
  ... klare døgnvariasjoner, vektlegges tilstanden på det tidspunktet på dagen hvor pasienten er mest deprimert. Alle spørsmålene må ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/...persisterende_postural_perseptuell_svimmelhet_pppd
  /
  ... i intensitet. - Symptomene trenger ikke å vare hele dagen. B) Vedvarende symptomer oppstår uten spesifikk provokasjon, men ...
forrige · 1 · 2 · neste