"​dagens" or aagenaes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=2063
  /
  ... acetylsalisylsyre) enterotabletter, 75mg. 1 enterotab 1 gang om dagen. AMARYL (glimepirid) tabletter, 2mg. 1 tab 1 gang om dagen. GLUCOBAY (akarbose) tabletter, 50mg. 1-2 tbl 3 ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2966
  /
  ... pasienten skal ta folsyre hver dag, også den dagen pasienten tar metotreksat. Andre leger angir at folsyre ... tas seks dager i uka, enten unngå den dagen metotreksatdosen inntas, eller unngå folsyretilskudd dagen etter at ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4738
  /
  ... ganske massive myalgier og astenisymptomer første del av dagen. Ifølge min gamle lærebok i indremedisin (Medisinsk kompendium; ... en langsom nedtrapping for ikke å risikere kalamiteter. Dagens opplegg fra endokrinologene synes å være en relativt ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=6048
  /
  ... og også bedre konsentrasjon tidlig enn sent på dagen. Fikk derfor økt ettermiddagsdosen til 20 mg. Imidlertid ... timer, og at tablettene han tar midt på dagen har nesten like lang virketid? 3. Kan det ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=2414
  /
  ... bestemt, Pfizer). Begge disse ble nylig omtalt i Dagens Medicin i Danmark (1). Siste nummer av det norske Dagens Medisin hadde også en kort omtale av rimonabant ( ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2741
  /
  ... å ha sett på dokumentasjonen er publisert i Dagens Medisin (3). Vi kan ikke gå god for ... 2007)3. Falch J. Et forsvarlig generisk bytte? Dagens Medisin. www.dagensmedisin.no/debatt/2007/12/10/ ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3094
  /
  ... som betyr to til tre gjentagende doser ila. dagen. Ritalin SR (ikke akuelt her) var den første ... handler kun om pasientens behov for metylfenidat ila. dagen. Her finnes det mange ulike behov og det ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=2772
  /
  ... hvor lenge pasienten skal fortsette å faste før dagens første matinntak, varierer noe mellom de to preparatene. ... inntak av tabletten sitte eller stå oppreist inntil dagens første måltid er inntatt (1,2,3,4). ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5984
  /
  ... av vitamin B12-mangel. I en artikkel i Dagens Medisin kommenteres at den nye studien har skapt ... En av forfatterne til studien uttaler seg til Dagens Medisin om pasienter som får TrioBe og sier ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3362
  /
  ... 70 mg om kvelden er forenlig med bilkjøring dagen etter.SVARAlimemazin I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) ... brukes som sovemiddel vurderes fortsatt som mangelfull. Med dagens dokumentasjonskrav ville dette indikasjonsområdet neppe blitt godkjent (2). ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste