Kennedys sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...n-sandimmun-neoral-novartis-563720
  /
  ... og stamcelletransplantasjon . Forhindre eller behandle «graft-versus-host-disease» (GVHD). Sandimmun Neoral: Endogen uveitt: Behandling av synstruende ... av nyrefunksjonen fastslås ved minst 2 målinger. Fordi Sandimmun Neoral kan redusere nyrefunksjonen er det ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/ambisome-gilead-545993
  /
  ... pasienten følges opp svært nøye med målinger av serumkonsentrasjonen av aminoglykosidet og av kreatinin. Kildegrunnlag ... Monitorering Pasienten bør følges opp med målinger av kaliumkonsentrasjonen i serum. Kildegrunnlag Interaksjonsstudier Kilder Depont ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...el-aspen-pharma-trading-ltd-560041
  /
  ... Interaction between azathioprine and aminosalicylates: an in vivo study in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:79-85 Lowry ... Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette. Kildegrunnlag Kasusrapporter ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/ambisome-gilead-545993
  /
  ... pasienten følges opp svært nøye med målinger av serumkonsentrasjonen av aminoglykosidet og av kreatinin. Kildegrunnlag ... Monitorering Pasienten bør følges opp med målinger av kaliumkonsentrasjonen i serum. Kildegrunnlag Interaksjonsstudier Kilder Depont ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...trin-retard-glaxosmithkline-565480
  /
  ... ved behandlingsstart bør registreres, og etterfølgende målinger bør utføres, særlig ved preeksisterende hypertensjon . Seponering bør ... tyder på forsinket hypersensitivitet, og kan ligne «serum sickness». Lever/galle: Forhøyede leverenzymer, gulsott , hepatitt. Muskel-skjelettsystemet: ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ol-aspen-pharma-trading-ltd-563123
  /
  ... Interaction between azathioprine and aminosalicylates: an in vivo study in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:79-85 Lowry ... Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette. Kildegrunnlag Kasusrapporter ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...xaluprine-nova-laboratories-578769
  /
  ... Interaction between azathioprine and aminosalicylates: an in vivo study in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:79-85 Lowry ... Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette. Kildegrunnlag Kasusrapporter ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...xaluprine-nova-laboratories-578769
  /
  ... Interaction between azathioprine and aminosalicylates: an in vivo study in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:79-85 Lowry ... Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette. Kildegrunnlag Kasusrapporter ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ol-aspen-pharma-trading-ltd-563123
  /
  ... Interaction between azathioprine and aminosalicylates: an in vivo study in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:79-85 Lowry ... Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette. Kildegrunnlag Kasusrapporter ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/allopur-takeda-545950
  /
  ... Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette. Kildegrunnlag Interaksjonsstudier ... Økt benmargssuppresjon er rapportert hos pasienter med neoplastisk sykdom (unntatt leukemi) ved samtidig bruk av syklofosfamid, doksorubicin, ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste