Anosmia or mikrotia or mikrotia Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1690
  /
  ... 1. trimester. Det ene barnet ble født med mikrotia på køyre side og hemofacial mikrosomi (Goldenhar's ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1895
  /
  ... Hun brukte også prednisolon, metotrexat og etodalac (1). Anosmia (manglende luktesans), parosmia og dysgeusia (forstyrrelser av smaksans) ... Statens legemiddelverk, 12.02.022. Bleasel AF et al. Anosmia after doxycycline use (abstract). Med J Aust 1990; ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4223
  /
  ... databasen (2) var det totalt 2 rapporter på anosmia og erytromycin, 1 rapport på guaigenesin, 1 rapport ... med aktuelle legemidler. Legemidler som hyppig assosieres med anosmia er amfetaminer, østrogen, naphazolin, fentiaziner, reserpin og langvarig ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1911
  /
  ... 2. Mott AE et al. Topical corticosteroidf treatment of anosmia associated with nasal and sinus disease. Arch Otolaryngol ... 2. Mott AE et al. Topical corticosteroidf treatment of anosmia associated with nasal and sinus disease. Arch Otolaryngol ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2810
  /
  ... Clinical Pharmacology 2013 database. Adverse reactions report (dysgeusia, anosmia). Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (18. april ... Clinical Pharmacology 2013 database. Adverse reactions report (dysgeusia, anosmia). Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (18. april ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9848
  /
  ... var det 1 enkelt rapport med kombinasjonen: alendronat/anosmia. Det gjaldt en kvinne 63 år som brukte ... verden gir ikke dette resultatet holdepunkt for at anosmi skulle være noen hyppig bivirkning. Ingen opplysninger i ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8395
  /
  ... of smell, altered smell sensation, loss of smell, anosmia). Kun én av rapportene er på aripiprazol, og årsakssammenheng mellom legemidlet og anosmi er ikke vurdert. I de fleste andre rapportene ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2992
  /
  ... legemiddelbehandling? Henvendelse fra allmennlege.SVARManglende luktesans benevnes også anosmi, mens parosmi innebærer endret luktesans (1). Lukte- og ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=5377
  /
  ... munntørrhet eller nasofaryngitt. Syv hadde også mistet luktesansen (anosmi). Det er til sammen 14 rapporter om forstyrrelser ... rapporter angir spesifikt reduksjon eller tap av luktesans (anosmi/hyposmi). Det vil altså si at de aller ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1631
  /
  ... Aldactone (spironolakton) grunnet tendens til hypokalemi. Pasienten utviklet anosmi en uke senere. Er dette en beskrevet bivirkning ... Konklusjon Vi har ikke funnet noen rapporter om anosmi ved behandling med spironolakton. Referanser:1. Drugdex® System. ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste