Dexedrine or motta Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../epikriser-til-giftinformasjonen
  /
  ... Giftinformasjonen ikke har vært konsultert kan vi kun motta i anonymisert form, jf. helsepersonelloven §23, 3. ledd. ... før innsendelse. Vi setter stor pris på å motta epikriser for forgiftningspasienter også i tilfeller hvor vi ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../aktuelt-arkiv/nyhetsbrev
  /
  ... kan også melde deg på liste for å motta nyhetsbrevet. Nå er nyhetsbrev 2-2018 med informasjon ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...kovurdering-og-radgivning-i-50-ar
  /
  ... samle mer dokumentasjon om forgiftninger, ønsker Giftinformasjonen å motta anonymiserte epikriser for alle pasienter som behandles for ...