Medfødte immunsvikt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../utredning-og-behandling
  /
  ... Wiscott-Aldrich syndrom som innebærer eksem, trombocytopeni og immunsvikt: lymfocyttundersøkelser, gentest. Medfødte/familiære trombocytopenier (Bernard-Soullier, Thrombocytopenia-absent radius (TAR) ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/immunsvikt/bakgrunn
  /
  ... infeksjoner, men dårlig trivsel og vekst hos spedbarn, medfødte misdannelser og autoimmune manifestasjoner kan også gi mistanke. Økt infeksjonstendens ser man ved mange andre kroniske sykdommer enn immunsvikt som for eksempel astma, kronisk obstruktiv lungesykdom, cystisk ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødt-immunsvikt
  /
  ... infeksjonstendens. Det er sannsynlig at tilstandene forårsakes av medfødte mutasjoner i gen som er viktige for immunsystemets funksjon, men en har ikke identifisert sykdomsgenene ved alle disse tilstandene. Medfødt immunsvikt klassifiseres etter hvilken del av immunforsvaret som er ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../immunglobulinbehandling
  /
  Før Immunglobulinbehandling HBsAg og PCR for HIV og HCV Husk å ta serumprøve (0-prøve) som referanse før behandling iverksettes. Gjenta immunglobulinmålinger ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksiner-og-immunprofylakse
  /
  ... Kan vurderes hos barn i første leveår med medfødte tilstander i luftveiene (anomalier) eller nevromuskulær sykdom der ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../autoinflammatoriske-sykdommer
  /
  ... er genmutasjoner som fører til dysfunksjon i det medfødte immunsystemet, som disse sykdomsmekanismene har gitt ny kunnskap ... vaskulopati (hudutslett og ulcerasjoner), interstitiell lungesykdom Autoinflammasjon med immunsvikt HOIL-1 mangel Residiverende systemisk inflammasjon, hepato/splenomegali, ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../16-kromosomanalyser/16.5-22q11.2
  /
  ... Presentasjonsform kan være svært variabel. Manifestasjonsformer kan være Medfødte hjertefeil (conotruncale feil): Hyppigst VSD, Fallot tetrade, PDA, ... tyde på nedsatt humoral funksjon/antistoff respons. Alvorlig immunsvikt inntreffer ... sjelden. Luftveier: Strukturelle misdannelser forekommer sjelden ( ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562472
  /
  ... med epilepsi , eksponert for valproat monoterapi under graviditet, har medfødte misdannelser. Kombinasjonsbehandling er trolig forbundet med større risiko. ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../combivir-viiv-healthcare-547608
  /
  ... i en dyrestudie. Klinisk relevans er ukjent. Risikoen for medfødte misdannelser hos mennesker er ikke sannsynlig basert på ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../trizivir-viiv-healthcare-564861
  /
  ... karsinogen i dyremodeller. Klinisk relevans er ukjent. Risikoen for medfødte misdannelser hos mennesker er ikke sannsynlig basert på ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · neste · siste