Mener or "copper deficiency" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Bryst?lg=print
  /
  ... si noe om prognose, men WHO working group (2011) mener at FEA utgjør lavere risiko for kreft enn ADH og ... også vist effekter hos pasienter med hjernemetastaser. NBCG mener effekten av lapatinib er tilstrekkelig dokumentert for å anbefale ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Metastatisk-brystkreft?lg=procedure&chapter=2
  /
  ... også vist effekter hos pasienter med hjernemetastaser. NBCG mener effekten av lapatinib er tilstrekkelig dokumentert for å anbefale ... Annals of Oncology. 11: 1029-1033, 2000). NBCG mener at PLD kan ha spesiell nytte der hvor det ...
 3. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...ItemId={36F8BFAB-04A7-4BE7-909F-221B7AB7790B}
  /
  ... man velger en brystbevarende operasjon eller om man mener hele brystet bør fjernes. Størrelsen eller omfanget av ...
 4. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Bryst/Bakgrunn/Histologi
  /
  ... si noe om prognose, men WHO working group (2011) mener at FEA utgjør lavere risiko for kreft enn ADH og ...
 5. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...avgradig-gliom?lg=procedure&containsFaq=false
  /
  ... og CT-doseplan . Lavgradig gliom Med lavgradige gliomer mener vi astrocytomer, oligodendrogliomer og blandingstyper av de to. 30 ...
 6. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../DIAGNOSTIKK?lg=procedureGroup
  /
  ... operasjon (bl.a. hevelser, lymfødem og smerter) og man mener derfor i dag at god klinisk og radiologisk oppfølging ...
 7. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../BEHANDLING/Kirurgi?lg=procedureGroup
  /
  ... til lokalt residiv og lymfeknutespredning. Årsaken til dette mener man er tumors tilbøyelighet til spredning i de ...
 8. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../UTREDNING/New-ksProcedureChapter
  /
  ... si noe om prognose, men WHO working group (2011) mener at FEA utgjør lavere risiko for kreft enn ADH og ...
 9. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...ktomi?lg=ks&CancerType=Bryst&containsFaq=True
  /
  ... man velger en brystbevarende operasjon eller om man mener hele brystet bør fjernes. Størrelsen eller omfanget av ...
 10. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/...36F8BFAB-04A7-4BE7-909F-221B7AB7790B}
  /
  ... man velger en brystbevarende operasjon eller om man mener hele brystet bør fjernes. Størrelsen eller omfanget av ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste