Tidlig and myoklonus and encefalopati or seizures or epilepsy and children Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Golightly LK, Rumack BH. Levothyroxine overdose associated with seizures in a young child. JAMA 1985; 254(15): ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... gir i hovedsak hypoglykemi med fare for hypokalemi, kramper, koma og eventuelt hjerneskade. Gå direkte til: Toksisitet ... moderat forgiftning: Desorientering, koma, hjerneskade Fokale eller generaliserte kramper, nedsatt svelgfunksjon Hypokalemi og andre elektrolyttforstyrrelser (hypofosfatemi og ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... blokkade). Ved alvorlig forgiftning dominerer koma med respirasjonsdepresjon, kramper og kardiovaskulære tegn som hypotensjon, EKG-forandringer og ... intubering og respirator. Øvrig behandling er symptomatisk. Eventuelle kramper behandles med diazepam. Nyere litteratur (12) antyder nytte ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... hypotensjon er vanlig ved alvorlig forgiftning Koma og kramper Hjerneødem, på grunn av valproinsyreindusert karnitinmangel, som også ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Endeorganskade som myokardiskemi, hjerneslag, leverskade og nyresvikt Methemoglobinemi Kramper og koma Overvåkning og behandling Det er viktig ...