Results 1-10 of about 93|
 1. ... hemmer , f.eks. ketokonazol. Alvorlig gastrointestinal sykdom (inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinkelglaukom og pasienter som står i ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene. Urinretensjon, alvorlige gastrointestinale sykdommer (inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinklet glaukom og hos pasienter som ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt . Toksisk megakolon. Ukontrollert trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis . Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Samtidig ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... SR Pfizer Lukk Kontraindikasjoner Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt . Toksisk megacolon. Ubehandlet trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis . Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Detrusitol SR Pfizer Lukk ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... eksempel det potensielt dødelige Steven-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ). muskelsvakhet, senebetennelse , forverring av symptomer på myasthenia gravis (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... Lukk Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene. Urinretensjon, ventrikkelretensjon, ukontrollert trangvinkelglaukom, myasthenia gravis , alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), alvorlig ulcerøs kolitt , toksisk megacolon, samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere , se ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... har en alvorlig mage- eller tarmlidelse (blant annet toksisk megakolon, en komplikasjon forbundet med ulcerøs kolitt ) dersom du har en muskelsykdom som kalles myasthenia gravis , som kan forårsake ekstrem svakhet i visse ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... du har en alvorlig mage- eller tarmlidelse (inklusive toksisk megacolon, en komplikasjon som kan oppstå ved ulcerøs kolitt ) dersom du lider av muskelsykdommen myasthenia gravis , som kan forårsake ekstrem muskelsvekkelse i enkelte ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... du har en alvorlig mage- eller tarmlidelse (inklusive toksisk megacolon, en komplikasjon som kan oppstå ved ulcerøs kolitt ) dersom du lider av muskelsykdommen myasthenia gravis , som kan forårsake ekstrem muskelsvekkelse i enkelte ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... hjernen og bruk av legemidler (bivirkning). lyells syndrom ( toksisk epidermal nekrolyse , ten ): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak. myasthenia gravis : Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet ...
  Source: Felleskatalogen
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · next · last