Results 1-1 of about 4|
  1. ... debuterer tidlige i livet, som ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser. ADHD-forekomsten er beregnet til ... debuterer tidlig i livet, som ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser. Andelen barn med diagnose er ...
    Information Type: Oppslagsverk
    Source: Folkehelseinstituttet