Results 1-10 of about 516|
 1. ... bivirkninger av grad 3. To av disse fikk abdominalsmerter, ett barn fikk anemi. Legemiddelet ble seponert hos de to barna med abdominalsmerter. Anemien hos det tredje barnet ble vurdert til ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... Disse omfatter: Redusert apetitt, munntørrhet, kvalme, abdominalsmerte (øvre abdominalsmerter, ubehag i magen, abdominalt ubehag og epigastrisk ubehag), ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... blant voksne (og 12 prosent blant barn) (2). Abdominalsmerter og -kramper er også angitt som en vanlig ... der en del av symptombildet kan være sterke magesmerter (6). Amfetaminer kan også redusere gastrointestinal motilitet (5). ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... rapportar med forløp som i det aktuelle tilfellet. Abdominalsmerter er ein kjend biverknad av både cetirizin og ... anna generisk cetirizinpreparat enn det aktuelle som gav magesmerter. Referanser:1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Cetirizin ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... svært vanlige (>10%) bivirkninger av buprenorfin/nalokson, mens abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens og oppkast er vanlige (uten ... kort at en forstoppet pasient opplevde angst, skjelvinger, magesmerter og flatulens etter en enkelt dose (3 mg) ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... og opptrer hos ca. 30-40% av pasientene. Abdominalsmerter er i følge preparatomtalen en sjelden bivirkning (1). ... samme preparat (5). Den aktuelle pasienten opplevde uvelhet, magesmerter, kvalme og synkope. Det er utenfor vårt kompetanseområde ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... preparatomtalene er kvalme en svært vanlig bivirkning, mens abdominalsmerter, dyspepsi og flatulens er vanlige bivirkninger både for ... at Suboxone gir større risiko for dyspepsi eller magesmerter enn Subutex. Til tross for generell lite dokumentert ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... henvendelse: 03.10.2010Effekt av mebendazol på uspesifikke magesmerter samt hudproblemerSPØRSMÅLEn lege har en pasient i 30- ... kjente allergier. Han har vært plaget med uspesifikke magesmerter og at huden på fingrene sprekker. Da hele ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. Dato for henvendelse: 22.02.2011Oppkast og magesmerter som bivirkning av litiumsulfatSPØRSMÅLEn kvinne i 50-årene har vært plaget med magen i over et år, i form av oppkast og intense ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. Dato for henvendelse: 28.01.2011Doksazosin og magesmerter - interaksjon med Creon eller bivirkning?SPØRSMÅLSpørsmål fra en sykehuslege angående interaksjon mellom doksazosin (CarduranCR) og fordøyelsesenzymer (Creon). Det gjelder en kvinne med kroniske ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last