Results 1-10 of about 713|
 1. ... dokumentasjon på dette om det finnes.SVARME (Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis) er en komplisert og kontroversiell ... ingen treff på "Humatin" eller "paromomycin" og "chronic fatigue syndrome" eller "myalgic encephalomyelitis".Glutamin Glutamin er en ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... 5A synthetase/RNase L antiviral pathway associated with chronic fatigue syndrome. Clin Infect Dis (CID) 1994; 18 (Suppl. ... RNA drug, poly(I).poly(C12U), in chronic fatigue syndrome. Clin Infect Dis (CID) 1994; 18 (Suppl. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... om hva som er kjent om uttalt, kronisk fatigue etter behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL). Det ... depressive symptomer og har ikke gitt bedring i fatigue.SVARKronisk fatigue er en vanlig følge av kreftbehandling, ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... ME. Referanser:1. Gluckman SJ. Treatment of chronic fatigue syndrome. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: ... cms. 3. Reid S, Chalder T et al. Chronic fatigue syndrome. Clin Evid (Online). http://clinicalevidence.bmj.com/ (Sist ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... 02.10.2012Dokumentasjon av amantadin i behandling av fatigue.SPØRSMÅLHvilken dokumentasjon på effekt finnes det på amantadin (Symmetrel) i behandlingen av fatigue?SVARAmantadin er et legemiddel brukt siden 1960-tallet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... den uttalte trøtthet?SVARHos en rekke legemidler er fatigue og døsighet oppgitt som kjente bivirkninger i større ... grunn av vasokonstriksjon/nedsatt dilatasjon og nedsatt minuttvolum. Fatigue kan være en av følgene av denne effekten ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... henvendelse: 14.10.2009Influensavaksine til pasienter med kronisk fatigue-syndromSPØRSMÅLKjenner en til hvordan pasienter med kronisk fatigue-syndrom (ME) reagerer på influensavaksine? Kan slike pasienter ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... henvendelse: 13.02.2015Modafinil i behandling av MS-fatigue i almennpraksisSPØRSMÅLHenvendelse fra lege: Kan modafinil (Modiodal) benyttes ... pasient med multippel sklerose (MS) med uttalt trøtthet/fatigue? Modafinil har indikasjonen "Behandling av overdreven søvnighet hos ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... hvilke doser?SVARBegrepene ME (myalgic encephalomyelitis), CFS (chronic fatigue syndrome) og SEID (systemic exertion intolerance disease) er ... rekke symptomer, blant annet hjertebank, svimmelhet, synkope, dyspné, fatigue og treningsutmattelse/intoleranse (5, 6). Det er komorbiditet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... infliksimab?SPØRSMÅLEn pasient med Morbus Crohn lider av fatigue. Dette kan være en følge av sykdomsbildet, men er det blitt beskrevet i litteraturen om fatigue kan være en bivirkning/følge av behandling med ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last