Fatigue Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-om-kronisk-utmattelsessyndrom-me
  /
  ... psykiske symptomene først. Anerkjente psykologiske tester er Chalder Fatigue Scale og Flinders Fatigue Scale. De er lagt ut på internett av ... Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom fra ... kan skyldes andre ting enn kronisk utmattelsessyndrom. Oppslagsverket ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...oy-for-kronisk-utmattelsessyndrom
  /
  ... psykiske symptomene først. Anerkjente psykologiske tester er Chalder Fatigue Scale og Flinders Fatigue Scale. De er lagt ut på internett av ... Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom fra Kunnskapssenteret. Utmattelse kan skyldes andre ting enn kronisk utmattelsessyndrom. BMJ ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ut-mot-kronisk-utmattelsessyndrom
  /
  ... tilfeller behandling for bestemte pasientgrupper. I kapittelet Chronic fatigue syndrome – emerging treatments skriver Best Practice (30.3. ... Aktuelle lenker: Best Practice om kronisk utmattelsessyndrom Chronic fatigue syndrome – emerging treatments Artikkelen har tidligere vært publisert ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  Kronisk utmattelse er en hyppig problemstilling i så vel primær- som spesialisthelsetjenesten. Haukeland har en standardutredning for pasienter henvist ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...isk-utmattelsessyndrom-the-lancet
  /
  ... resultatene fra programmet, som de har kalt FITNET (Fatigue in teenagers on the internet), i the Lancet. ... prosent av FITNET-gruppen rapporterte om fravær av utmattelse. I kontrollgruppen opplevde bare 27 prosent det samme. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... parallelt. Tilstandene dreier seg oftest om langvarig smerteproblematikk, utmattelse og ulike nevrologiske symptomer som kramper og lammelser. ... barna smerter eller nevrologiske symptomer i kombinasjon med utmattelse. Det er et fellestrekk at barna over lang ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...unnskapssenter-for-helsetjenesten
  /
  ... av diagnosekriterier. Disse pasientene lider av langvarig anstrengelsesutløst utmattelse og andre symptomer som muskelsmerter, konsentrasjon og søvnproblemer. ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...for-legemiddelgjennomgang--258919
  /
  ... A TCA (tricykliske antidepressiva) Antikolinerge bivirkninger: Svekket kognisjon, tretthet, forvirring, uro, arytmier, obstipasjon, urinretensjon, munntørrhet, tannråte og ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...sammenhengen-mellom-kropp-og-sinn
  /
  ... skåringsverktøy for hvordan folk oppfatter sin sykdom: Flinder Fatigue Scale (PDF) HONOS Tidsskrifter Det finnes en del ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ingsverktoy-for-sovnforstyrrelser
  /
  ... Søvnvansker hos barn og unge Døgnrytme Insomni (søvnløshet) Utmattelse Parasomnier (bl.a. mareritt) Søvnighet Du kan fritt ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste