Fatigue Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-forgiftning-kort-oversikt
  /
  ... vanligvis kun lette til moderate symptomer som agitasjon, tretthet, takykardi og hodepine. Peroralt Mild/moderat forgiftning: Agitasjon, hyperaktivitet Tretthet/somnolens Takykardi, hypertensjon Kvalme, brekninger, oppkast, magesmerter Hodepine, ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... funnet dokumentasjon for sammenheng mellom initiale symptomer som tretthet og ekstrapyramidale symptomer. Eventuell observasjon på sykehus vurderes ... har vært sett 30 min etter intramuskulær injeksjon. Tretthet (vanligvis 1-2 timer etter inntak), magesmerter, kvalme, ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bly-metallisk-og-uorganisk
  /
  ... diare. Sterke magesmerter (”blykolikk”). Nervesystemet Muskelsvakhet og -lammelser, tretthet, perifere nevropatier. Depresjon, hodepine, konsentrasjons- og hukommelsesvansker, forvirring. ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... 3 g til gutt på 5 år ga tretthet og hypotensjon. Voksne: 5 g + 5 g i ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... som agitasjon, svimmelhet, tremor, parestesier, sløret tale, letargi, tretthet, forvirring Oppkast Alvorlig forgiftning: Tilbakevendende kramper eller status ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... vanligere at det først kommer milde symptomer som tretthet, svimmelhet, synsforstyrrelser, kvalme og oppkast (14-16). Eventuelle ...
 7. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... er vanlig. Alvorlig tarmiskemi er sett. CNS-effekter: Tretthet, svakhet og forvirring er vanlig. Sjeldne reaksjoner er ...
 8. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... endret oppførsel (som forvirring, uro, angst eller agitasjon), utmattelse, hodepine, skjelvinger, koordinasjonsproblemer, uklart syn, parestesier, muskelsvakhet, kramper, ...
 9. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antikolinergt-syndrom
  /
  ... Koma. Respirasjonsstans og eventuelt hjertestans (generell CNS-depresjon/utmattelse). Det perifere nervesystem: Sinustakykardi (tidlig tegn). Urinretensjon. Tarmatoni, ...
 10. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Kvalme, oppkast, diaré, hodepine, svimmelhet, ustøhet, uro eller tretthet. Alvorlig forgiftning: Koma, kardiovaskulær svikt, kramper, metabolsk acidose, ...
forrige · 1 · 2 · neste