Fatigue Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/kronisk-utmattelse
  /
  Bakgrunn Forkortelser: CFS: Chronic Fatigue Syndrome ME: Myalgic Encephalomyelitis/Encephalopathy SEID: Systemic Exertion Intolerance Disease Iflg en norsk studie fra 2014 var insidensraten for CFS/ ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9.2.6-fatigue
  /
  Fatigue er et hyppig forekommende symptom hos lymfompasienter. Denne spesielle følelsen av utmattelse og kraftløshet er plagsom ... vist at tilpasset trening/fysisk aktivitet kan redusere fatigue hos kreftpasienter (Dimeo et al , 1999; Knols et ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ioterapi-til-pasienter-med-sarkom
  /
  ... operasjonene. Spesielle utfordringer ved multimodal behandling av sarkom Fatigue Fatigue er et hyppig forekommende symptom hos sarkompasienter. Følelsen ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-vaksiner/borreliose
  /
  ... komplett facialisparese) og sensoriske plager. Ukarakteristiske plager (hodepine, fatigue o.l.) forekom ikke hyppigere enn i en ... av friske barn Post-Lyme syndrome med persisterende fatigue-liknende plager tross adekvat behandling er omdiskutert, og ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../8.5.1-under-aktiv-behandling
  /
  ... Ved trombocytter < 50 bør hematologi konsulteres for dosereduksjon. Fatigue Fatigue er en tilstand alle allmennleger bør kjenne til ... er og hva som er beste behandling, men fatigue beskrives av kreftpasienter som den mest belastede behandlingsrelaterte ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...l-behandling-av-abdominale-sarkom
  /
  ... moderate og forbigående: ødemer, kvalme, diaré, dermatitt og fatigue er de vanligste. Tumorblødning ved oppstart av imatinib ... pasientene oppnå partiell respons/stabil sykdom. Anemi og fatigue ble mer uttalt etter doseøkningen. Annen økt toksisitet ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../seneffekter
  /
  ... for fertilitetstap, mulighet for svangerskap etter behandling, mv. Fatigue: Pasientgruppen kan være plaget av fatigue lenge etter avsluttet behandling, både måneder og i ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medikamentell-behandling
  /
  ... papillomer, forlenget QT-intervall, økt fotosensitivitet (særlig vemurafenib), fatigue, samt økt risiko for plateepitelcarcinom og keratoakantom. Dabrafenib ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandlingsrelaterte-plager
  /
  ... viktigste symptomet på lymfødem er hevelse (475;477). Fatigue (kronisk tretthet etter kreftbehandling) er svært vanlig hos brystkreftpasienter. Både symptomer og forekomstav fatigue øker med alderen (478).
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykososiale-seneffekter
  /
  ... nyere forskningsrapporter finner økt forekomst av kronisk utmattelse (fatigue) hos overlevere etter barnekreft (158). Tilstanden har likheter med «Kronisk fatigue syndrom/ME» men er ofte mindre uttalt.
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste