Fatigue Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4312
  /
  ... dokumentasjon på dette om det finnes.SVARME (Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis) er en komplisert og kontroversiell ... ingen treff på "Humatin" eller "paromomycin" og "chronic fatigue syndrome" eller "myalgic encephalomyelitis".Glutamin Glutamin er en ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1109
  /
  ... 5A synthetase/RNase L antiviral pathway associated with chronic fatigue syndrome. Clin Infect Dis (CID) 1994; 18 (Suppl. ... RNA drug, poly(I).poly(C12U), in chronic fatigue syndrome. Clin Infect Dis (CID) 1994; 18 (Suppl. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11676
  /
  ... om hva som er kjent om uttalt, kronisk fatigue etter behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL). Det ... depressive symptomer og har ikke gitt bedring i fatigue.SVARKronisk fatigue er en vanlig følge av kreftbehandling, ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4245
  /
  ... ME. Referanser:1. Gluckman SJ. Treatment of chronic fatigue syndrome. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: ... cms. 3. Reid S, Chalder T et al. Chronic fatigue syndrome. Clin Evid (Online). http://clinicalevidence.bmj.com/ (Sist ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4364
  /
  ... 02.10.2012Dokumentasjon av amantadin i behandling av fatigue.SPØRSMÅLHvilken dokumentasjon på effekt finnes det på amantadin (Symmetrel) i behandlingen av fatigue?SVARAmantadin er et legemiddel brukt siden 1960-tallet ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=6784
  /
  ... den uttalte trøtthet?SVARHos en rekke legemidler er fatigue og døsighet oppgitt som kjente bivirkninger i større ... grunn av vasokonstriksjon/nedsatt dilatasjon og nedsatt minuttvolum. Fatigue kan være en av følgene av denne effekten ( ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2040
  /
  ... henvendelse: 14.10.2009Influensavaksine til pasienter med kronisk fatigue-syndromSPØRSMÅLKjenner en til hvordan pasienter med kronisk fatigue-syndrom (ME) reagerer på influensavaksine? Kan slike pasienter ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3851
  /
  ... henvendelse: 13.02.2015Modafinil i behandling av MS-fatigue i almennpraksisSPØRSMÅLHenvendelse fra lege: Kan modafinil (Modiodal) benyttes ... pasient med multippel sklerose (MS) med uttalt trøtthet/fatigue? Modafinil har indikasjonen "Behandling av overdreven søvnighet hos ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4996
  /
  ... hvilke doser?SVARBegrepene ME (myalgic encephalomyelitis), CFS (chronic fatigue syndrome) og SEID (systemic exertion intolerance disease) er ... rekke symptomer, blant annet hjertebank, svimmelhet, synkope, dyspné, fatigue og treningsutmattelse/intoleranse (5, 6). Det er komorbiditet ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=1792
  /
  ... infliksimab?SPØRSMÅLEn pasient med Morbus Crohn lider av fatigue. Dette kan være en følge av sykdomsbildet, men er det blitt beskrevet i litteraturen om fatigue kan være en bivirkning/følge av behandling med ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste